نمایندگان مردم آب به آسیاب دشمن نزنند/ مجلس برای برخورد با این افراد تصمیمات مقتضی اتخاذ کند.

نصرالله شفیعی با اشاره به موضع برخی نمایندگان گفت: مجلس باید در مورد نمایندگانی که در آسیاب دشمن می ریزند تصمیمات مناسب اتخاذ کند چرا که وظیفه هر نماینده حفظ حقوق ملت ایران است. “

  لحظات مهم بیانات رهبر انقلاب در دیدار با بسیجیان

دیدگاهتان را بنویسید