نوراللهی از کلانوی عذرخواهی نکرد. دلیل پاسخ منفی لژیونر ایرانی به سرمربی تیم ملی

نوراللهی از کلانوی عذرخواهی نکرد.  دلیل پاسخ منفی لژیونر ایرانی به سرمربی تیم ملی

به گفته امیر گاله نویی سرمربی تیم ملی اگر احمد نورالهی بابت رفتار خود از رسانه ها عذرخواهی می کرد از حق خود صرف نظر می کرد و این بازیکن را به اردوی تیم ملی باز می خواند.

با وجود گذشت ماه ها از این اتفاق و درخواست رسانه ای امیر کالا نویی، احمد نورالهی همچنان حاضر به عذرخواهی از تیم ملی نشد. در این بین نبی نیز این درخواست را از بازیکن الوحده مطرح کرد اما بازیکن اماراتی باشگاه حاضر به انجام این درخواست نشد و به همین دلیل دوری او از تیم ملی ادامه یافت.

گفته می شود احمد نورالهی نمی خواهد از امیر کالانوی عذرخواهی کند زیرا فکر می کند سرمربی تیم ملی با دعوت و رفتارش پس از دعوت اشتباه کرده است. به گفته این لژیونر، سرمربی تیم ملی نباید او را به سکوها دعوت کند!

امیر کالا نویی در اولین دیدار مقابل هنگ کنگ از احمد نورالهی دعوت کرد اما نام او را در لیست قرار نداد و خواستار حضور او در جایگاه شد که اعتراض احمد نورالهی را به همراه داشت و اردوی تیم ملی را برای همیشه ترک کرد.