هجمه خشمگینانه فرهنگیان به وزیر ریاست جمهوری

هجمه خشمگینانه فرهنگیان به وزیر ریاست جمهوری

فرهنگیان نیوز در پاسخ به این سخنان به نقل از معلمی نوشت:

این تو هستی که بدون فکر حرف بزنی، مواظب حرفات باش، معلما غلام تو نیستن که با این ادبیات حرف بزنن! ما هنوز جواب حرف شما را ندادیم اما حد را رعایت نکنید، ما باید جواب شما را بدهیم!! این وزارتخانه خیلی لغزنده است آقا مراقب باشید! هنگام تهیه پروتکل برای سایر کارکنان در سایر سازمان ها، وظایفی را برای معلمان نیز تعیین کنید.

  تولید محصولات استراتژیک؛ اولویت اول دولت / توده غذایی مردم، نیاز به امنیت پایدار است

دیدگاهتان را بنویسید