هزینه ساخت یک متر مسکن چقدر است؟

حمزه شکیب رئیس وقت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور هزینه ساخت هر متر مربع بنا را در اسفند ماه سال 1400 اعلام کرد و بر این اساس هزینه ساختمان های 1 و 2 طبقه 3.6 میلیون تومان 3 تا ساختمان های 5 طبقه 4.2 میلیون تومان، 6 و 7 طبقه 4.8 میلیون تومان، 8 تا 10 5.4 میلیون تومان. تومان، ساختمان های 11 و 12 طبقه 6 میلیون تومان، 13 تا 15 طبقه 6.6 میلیون تومان و ساختمان های 16 طبقه به بالا 7.2 میلیون تومان بوده است.

این در حالی است که هزینه ساخت ساختمان ها در گروه های ساختمانی در سال 1402 بین 38 تا 48 درصد افزایش یافته است که بر اساس ابلاغ رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور هزینه هر مترمربع گروه ساختمانی 1 و 2 طبقه است. 5.3 میلیون تومان (47 درصد افزایش نسبت به سال 1401)، از 3 تا 5 طبقه 6.2 میلیون تومان (47.6 درصد افزایش)، 6 و 7 7.1 میلیون تومان (47.9 درصد افزایش)، 8 تا 10 طبقه 8 میلیون تومان (48.1 درصد افزایش) افزایش نسبت به سال 1401، طبقه 11 و 12 8.9 میلیون تومان (48.3 درصد)، طبقات 13 تا 15 9.8 میلیون تومان (48.4 درصد افزایش نسبت به سال 1401) و طبقه 16 و بالاتر 10 میلیون تومان (38.8 درصد افزایش) است. .

  یک راه آسان برای تشخیص پیامک های جعلی

دیدگاهتان را بنویسید