هشدار روزنامه جمهوری اسلامی درباره صبر مردم و قیام ارتش گرسنه

هشدار روزنامه جمهوری اسلامی درباره صبر مردم و قیام ارتش گرسنه

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: فکر نکنید صبر مردم بی نهایت است. از روزی بترسید که لشکر گرسنه علیه شما قیام کند. اگر به رسالت شرعی و شرعی خود یعنی خدمت به محرومان و عدالت خواهی عمل نمی کنید، لااقل بقاء و حکومت خود را در نظر بگیرید.

رسم حکومت اسلامی این نیست که صاحبان قدرت لقمه های چاق و بی مزه را بین خود تقسیم کنند و به مردم بگویند صبور باشید، یک وعده غذا کمتر بخورید و به وقت غذا برگردید. اینکه عده ای به دلیل مشکلات شدید اقتصادی دچار بحران معیشتی هستند و نمی توانند گوشت، مرغ، لبنیات و میوه به اندازه کافی بخورند، درست نیست، اما تعداد کمی از مردم به دلیل نزدیک شدن به منابع انرژی میلیاردی پاداش، نجومی هستند. حقوق و عذر به عنوان شایستگی برای داشتن موقوفه. کسانی که تشخیص می دهند ما هنوز نتوانسته ایم عدالت را در نظام جمهوری اسلامی برقرار کنیم، برای برقراری عدالت به سراغ این تبعیض ها می روند. عدالت را می توان با محروم ساختن نزدیکان به قدرت از تصاحب اموال عمومی و خود را صالح و برتر از دیگران دانست.

در ادامه آمده است: مردم از شنیدن شعار خسته شده اند و آرزوی اندکی اقدام دارند. فکر نکنید که صبر مردم بی نهایت است. از روزی بترسید که لشکر گرسنه علیه شما قیام کند. اگر به رسالت شرعی و شرعی خود یعنی خدمت به محرومان و عدالت خواهی عمل نمی کنید، لااقل بقاء و حکومت خود را در نظر بگیرید. اگر مردم ما فکر می کنند که کشورشان هیچ ثروتی ندارد و همه باید در فقر زندگی کنند، حاضرند توزیع عادلانه فقر را بپذیرند. آنچه مردم حاضر به تحمل آن نیستند تبعیض است. مردم نمی پذیرند که در کشوری با این همه ثروت و امکانات، چند نفر به هزاران و میلیون ها خانواده برسند که شاهد تقسیم فقر بین خود باشند. این حق افرادی نیست که در یک کشور ثروتمند زندگی می کنند.

  دو انفجار در پایگاه آمریکایی در مرز عراق و سوریه رخ داد

دیدگاهتان را بنویسید