هشدار 6 وزیر سابق نسبت به بهره وری در آموزش و پرورش

هشدار 6 وزیر سابق نسبت به بهره وری در آموزش و پرورش

سران عزیز سه قوه جمهوری اسلامی ایران
با عرض سلام و ادای احترام؛ گاهی نیاز به تسهیل و تسریع در توضیح یک موضوع مهم ما را به سمت تمرکز مستقیم بر متن داستان سوق می دهد و از حاشیه ها دوری می کنیم. و اینک ما وزرای آموزش و پرورش و فرهنگ از شما اجازه ورود بدون مقدمه به موضوع خطیری که اخیراً تحت عنوان «ایجاد دارایی های دولتی» در اجلاس سران دولت تصویب شد، می خواهیم. صرف نظر از قانونی یا غیرقانونی بودن این قرارداد، به دلیل عدم اطلاعات کامل، جامع و به موقع و ظاهراً محرمانه بودن آن، توجه شما را به اعمال این مصوبه نادرست و تصمیم نادرست در شرایطی حساس و البته حساس جلب می نمایم. از حوزه آموزش، ما نکات کلیدی زیر را برای در نظر گرفتن استخراج می کنیم:
1- فضاها و اراضی آموزشی متعلق به نظام عظیم آموزشی بر اساس کدام معیار علمی و بر اساس کدام معیار عقلی مازاد و مشمول فروش شناخته می شود؟ بر اساس یافته های محکم این نظرسنجی، مدارس باید به زمین بازی، آزمایشگاه، کارگاه، اتاق معلم، سالن اجتماعات و غیره مجهز شوند. و این در حالی است که اکثر فضاهای آموزشی موجود در کشور از بین رفته است. امکانات و سرانه فضاهای ذکر شده برای هر دانش آموز در ایران کمتر از میانگین جهانی است! گفتنی است بر اساس سامانه «فضا و تجهیزات» سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سرانه فضا برای دوره ابتدایی بیش از بیست و پنج متر مربع است. و برای دوره دوم برای هر دانش آموز بیش از 40 مترمربع در نظر گرفته شده است. و حال سوال اصلی این است که چه تعداد از مدارس فعلی کشور دارای شرایط فوق هستند؟ اگر دقت کنیم به خوبی می یابیم، نه تنها امروز حوزه های مازادی نداریم، بلکه در زمان حال و نه چندان دور با کمبود آموزشی، آموزشی و… مواجه هستیم.
دوم، زمین و بناهای آموزشی در واقع میراث گرانبهای گذشته برای امروز و آینده سازندگان ایران اسلامی است. بنابراین هیچ دولتی حق تصاحب آنها را ندارد. و در شرایطی که در آینده با افزایش جمعیت دانش آموزی قطعا با کمبود فضای آموزشی و در نتیجه با پدیده نامطلوب مدارس کم جذابیت مواجه خواهیم شد. (و این یعنی همان خاطرات تلخ دهه شصت و هفتاد)
سوم – ساخت مسکن در مناطق 21 و 22 تهران و سایر شهرهای بزرگ و تبدیل زمین آموزشی به مسکونی، مسئولان آموزش و پرورش را با مشکل نداشتن زمین برای ساخت مدرسه برای فرزندان ساکنان خود مواجه می کند!
رابعاً به همت مردم پرشور و قدرشناس که مشارکت عالی آنان در قالب خیرین مدرسه ساز متجلی شده است، کمبود فضای آموزشی به میزان قابل توجهی جبران شده است. اما در عین حال همچنان در گوشه و کنار کشور شاهد مدارس دوطرفه هستیم! شکی نیست که فروش اماکن و زمین های مؤسسه آموزشی (اعم از دولتی و خیریه) از کمیت و کیفیت مشارکت افراد خوش فکر و خوش نیت در ساخت مدرسه کاسته و موجب زیان شد. این سرمایه مولد ملی یعنی جامعه.خادمین خیر مدرسه ساز می شوند!
پنجم – در فروش آتی زمین مدرسه علاوه بر مشکل ساخت و ساز که امروز با آن مواجه هستیم، مشکل لاینحل کمبود زمین نیز اضافه خواهد شد.
ششم – اصولاً فروش زمین آموزشی اشتباه بزرگی است و فروش آن بدون تغییر هدف که در واقع نوعی خام فروشی است بزرگترین اشتباه استراتژیک است که تنها نتیجه آن چاق شدن است. دلالان از یک طرف و تضعیف بدنه موسسه آموزشی از طرف دیگر این طرف دیگر!
هفتم – قسمت قابل توجهی از زمین و محدوده مطالعاتی فاقد سند مالکیت است. با واگذاری این زمین ها و فضاها چه اتفاقی می افتد؟
هشتم – برای املاک و اراضی بایر روستاها تنظیم آیین نامه ویژه و تصویب شورای عالی آموزش و پرورش ضروری است.
نهم- برخی از مسئولان اعلام کردند که درآمد حاصل از فروش ملک صرف آموزش ساختمان می شود که تجربه ناموفق قبلی نشان می دهد که در عمل این اتفاق نمی افتد! بنابراین توضیح دهید که وثیقه اجرایی چیست؟
10- مسئله آموزش و پرورش یک موضوع حاکمیتی است و بر این اساس مؤسسه آموزشی نیز یک نهاد دولتی است و جای تأسف و تأثر است که فروش ملک از موضوع ظریف آموزش و پرورش و مؤسسه ضعیف آن شروع شده است!
در نهایت این احزاب به دولت هشدار دادند که فضاها و زمین های آموزشی را ابتدا به جد واگذار نکند. و در صورت اصرار بر این امر اکیداً متذکر می شویم که قوانین و اسناد محکمی در حال حاضر وجود دارد که با مراجعه و استناد می توان آنها را عاقلانه تر گرفت و وجوه حاصل از فروش به طور خاص و کامل به خزانه واریز می شود و منحصراً به مصرف توسعه می رسد. ، تجهیز و بازسازی فضاهای آموزشی و …

  بدشانسی سردار ادامه داشت…

دیدگاهتان را بنویسید