همه مربیان سهام مالکیت دریافت می کنند

همه مربیان سهام مالکیت دریافت می کنند

سیدبابک هاشمی نکو اظهار داشت: در دولت سیزدهم کارهای مهمی انجام شد که وزن زیادی از دوش آموزش و پرورش برداشته شد که مهم ترین آن بازگشایی مدارس بعد از کرونا بود.

وی درباره سهام مالکیت صندوق ذخیره معلمان که دغدغه تشکل ها بود، گفت: همه معلمان اعم از بازنشسته و شاغل باید سهام مالکیت بگیرند. این کار بسیار بزرگی است که باید با توجه به میزان سهام هر عضو انجام شود. با وجود همه مخالفت ها، این کار با دستور وزیر راه اندازی شد، تمامی شرکت های صندوق ذخیره فرهنگیان در بورس عرضه می شوند و سهام آنها به صورت رایگان در اختیار معلمان عضو قرار می گیرد.

مشاور وزیر آموزش و پرورش اذعان داشت: در زمان استقرار دولت سیزدهم طرح شهید سلیمانی پروژه های بسیار مهمی در حوزه ورزش و فعالیت های مفید دانش آموزان انجام شده است.

وی یکی از مشکلات کنونی برخی سازمان ها را عدم تربیت نیروی انسانی برای آموزش و پرورش دانست و گفت: با کمک تشکل های انقلابی می توان نیروهای موثری برای آینده آموزش و پرورش ایجاد کرد، سازمان هایی به عنوان ظرفیت یا توانایی در آموزش و پرورش.

هاشمی نکو یادآور شد: انجمن اولیا و مربیان برای ارتقای آموزش بسیار مهم است.

  دعوت از 27 بازیکن زیر 23 سال به اردوی تیم فوتبال امید ایران

دیدگاهتان را بنویسید