همکاری ایران و ترکمنستان در بخش پتروشیمی و گاز

وزیر امور خارجه ترکمنستان با اشاره به گذشته خوب همکاری های انرژی کشور با ایران گفت: با توجه به پتانسیل و زیرساخت های موجود، مصمم به توسعه همکاری ها هستیم.

  بروس ویلیس به دلیل بیماری به بازنشستگی ادامه نداد

دیدگاهتان را بنویسید