هنگام پرداخت هزینه تجهیزات، با مدیران بانکی معوق کار کنید

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: مدیران صنایعی که تخلف آنها در زمینه پرداخت تسهیلات شناسایی شده است، جدی گرفته می شوند.

  آقای رئیس جمهور! در گلخانه مصاحبه انجام ندهید / به سوالات مرتبط پاسخ ندهید

دیدگاهتان را بنویسید