هواپیمای رژیم صهیونیستی در کرانه باختری سقوط کرد

بر اساس گزارش ها در این حادثه یک مسافر صهیونیستی در آن هواپیما مجروح شد.

رسانه های رژیم صهیونیستی از ایجکت و مجروح شدن خلبان 48 ساله آن هواپیما خبر دادند.


14010708000364 Test NewPhotoFree خبر خاکستری

  بیش از 28000 خوزستانی در زمان تاج آموزش دیدند

دیدگاهتان را بنویسید