هیئت های مذاکره کننده در وین به دلیل نیاز به تصمیم گیری های سیاسی برای رایزنی و رایزنی به پایتخت ها بازگشتند.

هیئت های مذاکره کننده در وین به دلیل نیاز به تصمیم گیری های سیاسی برای رایزنی و رایزنی به پایتخت ها بازگشتند.

روز جدیدیک منبع آگاه با اشاره به هشتمین دور مذاکرات احیای برجام در وین گفت: با توجه به اهمیت موضوعات باقی مانده و نیاز به تصمیم گیری سیاسی، توافق شد که هیئت ها برای رایزنی به پایتخت ها بازگردند. . . وی افزود: روند مذاکرات به طور کلی سازنده و پیشرفته بود.

با توجه به نیاز به تصمیم گیری های سیاسی، هیئت ها برای رایزنی و رایزنی به پایتخت ها بازگشتند، پذیرش، می توان سریعتر به سمت توافق حرکت کرد.

وی گفت: با توجه به اهمیت موضوعات باقی مانده و لزوم تصمیم گیری سیاسی، قرار شد هیئت ها برای رایزنی و رایزنی به پایتخت ها بازگردند.

این منبع آگاه با اشاره به اینکه دور هشتم مذاکرات پس از این وقفه کوتاه از سر گرفته خواهد شد، افزود: برای حرکت سریعتر به سمت توافق

پیش از این، انریکه مورا، فرستاده اتحادیه اروپا در وین در توییتر خود نوشت: هشتمین دور مذاکرات در وین که از 27 دسامبر آغاز شد و یکی از طولانی ترین دور مذاکرات تاکنون بود، متوقف شد.

وی افزود: شرکت کنندگان برای مشاوره و دریافت دستورالعمل به پایتخت بازخواهند گشت. مورا گفت که اکنون به تصمیمات سیاسی نیاز است.

در روزهای اخیر، مذاکره کنندگان مشغول تهیه پیش نویس توافقنامه و حل و فصل برخی مسائل اختلافی بوده اند. اکثریت هیأت ها اذعان دارند که با وجود پیچیدگی برخی مسائل، مذاکرات رو به جلو است.

  ایران، برنده غیرمنتظره بحران اوکراین؟

دیدگاهتان را بنویسید