هیچ قراردادی در باشگاه استقلال وجود ندارد

هیچ قراردادی در باشگاه استقلال وجود ندارد

قرارداد سبحان خاقانی با تیم فوتبال استان تهران به مبلغ 500 میلیون ثبت شد اما توافق این بازیکن با مدیریت سابق این باشگاه مبلغ 5 میلیارد تومان بود.

اما قرارداد دوم خاقانی 5 میلیاردی از این باشگاه مفقود است و این بازیکن از قرارداد اصلی خود در استقلال پیروی می کند، چرا برگه قرارداد اصلی وجود ندارد.

از دست دادن قرارداد خاقانی در ماه های اخیر اتفاق افتاد و حالا این بازیکن دچار مشکل شده است.

  حیات تالاب هشیلان به حق آبه سد جامیشان بستگی دارد / مشاوره های لازم

دیدگاهتان را بنویسید