واریز شب انتخابات برای بازنشستگان تامین اجتماعی

روز جدید :

واریز شب انتخابات برای بازنشستگان تامین اجتماعی

موسوی با اشاره به رویکرد دولت سیزدهم مردم و رئیس جمهور شهید در ارتقای معیشت بازنشستگان و بازنشستگان گفت: یکی از دغدغه های اصلی و مهم دولت سیزدهم مردم و شخصیت شهید رئیس جمهورمان آیت الله رئیسی توجه بود. به معیشت و زندگی بازنشستگان و بازنشستگان عزیز.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی افزود: در ادامه این نگاه دولت محترم بر اساس مصوبه هفته گذشته قانون بودجه; وی به کلیه صندوق های بازنشستگی اعلام کرد از فروردین تا خردادماه 3 میلیون تومان برای تناسب و معیشت مستمری بگیران عزیز اختصاص می یابد. سپرده همچنین اعلام کردیم به محض تامین منابع که رقمی بالغ بر 12 هزار و 600 میلیارد تومان است، تلاش می کنیم. این مبلغ را علی الحساب پرداخت کنید. به فضل خداوند متعال و با همکاری سازمان برنامه و نظام پولی و بانکی کشور و بستگانی که در سازمان فعالیت می کردند، این منابع تامین شده و تا ساعاتی دیگر مبلغ سه میلیون تومان خواهد شد. به کلیه مستمری بگیران و بازنشستگان عزیز سازمان تامین اجتماعی واریز گردد.

وی افزود: سپس در تعامل با بازنشستگان محترم و نمایندگان خانه‌های بازنشستگان، شرایط و ضوابطی را که طبق قانون باید اجرا و اجرا کنیم، جمع‌بندی می‌کنیم.

وی گفت: این سپرده برای کلیه مستمری بگیران و مستمری بگیران خواهد بود و با توافق فنی با بانک به طور کامل به حساب کلیه مستمری بگیران و مستمری بگیران واریز می شود.