واکنش اولیانوف به گزارش جدید آژانس در مورد ایران

میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان های بین المللی مستقر در وین و رئیس هیئت این کشور در مذاکرات هسته ای معتقد است که سیاست آمریکا در قبال ایران عاملی است که توسعه سریع برنامه هسته ای ایران را افزایش می دهد.

سیاست ترامپ و بایدن در قبال تهران عامل اصلی پیشرفت سریع برنامه هسته ای ایران است. در واقع، واشنگتن فقط می تواند به خود در این مورد تبریک بگوید. هیچ درسی آموخته نشد.

  صندلی شریعتمد در اعتراف؟!

دیدگاهتان را بنویسید