واکنش عبده تبریزی به اظهارات جلیلی در بورس

روز جدید :

ایلنا: حسین عبده تبریزی، کارشناس اقتصاد و بورس و بازار سرمایه که از نزدیکان مسعود بیزیکیان محسوب می شود، در پاسخ به ادعای سعید جلیلی در مناظره روز گذشته مبنی بر اینکه وی را به حمایت از بحران بورس در سال های 1398 و 1399 متهم کرده است. .دروغ کامل بخوانید.

واکنش عبده تبریزی به اظهارات جلیلی در بورس

عبده تبریزی بیان کرد: آقای مزیکیان در مناظره انتخاباتی به دلیل محدودیت زمانی نام من را مطرح کردند و گفتند من سابقه دارم و در زمینه بورس با ایشان مشورت خواهیم کرد. آقای جلیلی در پاسخ به این اظهار نظر من را متهم کرد و گفت که آقای عبده تبریزی در بحران بورس در سال 1397 نقش داشته است. کار مرتبط با مراجع ذیربط بورس در دولت نداشته باشد.