واکنش پاریس به تعطیلی انجمن ایرانیان فرانسه در ایران

سایت شبکه العربیه نوشت: پس از اقدام توهین آمیز یک نشریه فرانسوی که با واکنش ایران مواجه شد و منجر به تعطیلی انجمن ایران شناسی فرانسه در ایران شد، وزارت امور خارجه فرانسه در بیانیه ای در خصوص اقدام ایران گفت: در این مرحله، ما هیچ اطلاعات رسمی در مورد اظهارات رسانه ای مقامات ایرانی در مورد تعطیلی موسسه تحقیقات فرانسه در ایران (IFRI) دریافت نکرده ایم. بدیهی است که اگر این حقیقت داشته باشد، مایه شرمساری است.
به گزارش العربیه، وزارت امور خارجه فرانسه ادامه داد: این موسسه یک مرکز فرهنگ و بحث است که در سال 1983 با ادغام هیئت باستان شناسی فرانسه در ایران که در سال 1897 تأسیس شد، تأسیس شد. مؤسسه ایرانی‌شناسی فرانسه در تهران که در سال 1947 توسط هانری کوربین تأسیس شد.
وزارت امور خارجه ایران روز گذشته در بیانیه‌ای با اعلام تعطیلی انجمن ایران‌شناسی فرانسه در ایران، بر مسئولیت انکارناپذیر دولت فرانسه در قبال نقض آزادی، نقض حقوق بشر، توهین به ارزش‌های دینی و دینی تاکید کرد. نقض باورها و تهدیدات مذهبی حاکمیت ملی سایر کشورها توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تحت حاکمیت دولت فرانسه نشان دهنده سکوت در برابر اقدام ضد فرهنگی و ضد انسانی نشریه مبتذل فرانسوی و در بررسی روابط فرهنگی نیست. با فرانسه و با توجه به امکان ادامه فعالیت های فرهنگی فرانسه در ایران، اولین گام تعطیلی فعالیت انجمن ایرانیان فرانسه در ایران است.
بدیهی است مطالبه مردم ایران از دولت فرانسه مبنی بر پاسخگویی عاملان و سازمان دهندگان اقدامات تهاجمی اخیر و جلوگیری از تکرار آنها با جدیت پیگیری و اقدامات مقتضی در این زمینه اتخاذ خواهد شد.

  انتقال جنگ به زمین ستاره استقلال

دیدگاهتان را بنویسید