ورود شرکت های دانش بنیان به تولید کیت DNA/ سال گذشته مجوز سقط جنین از سوی پزشکی قانونی استان زنجان صادر شد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان زنجان گفت: 200 مورد مجوز سقط جنین در سال گذشته در استان زنجان توسط پزشکی قانونی صادر شده است.

  چراغ سبز ستاره پرسپولیس برای تمدید

دیدگاهتان را بنویسید