وزارت آموزش و پرورش به بازنگری در اساسنامه نهضت سوادآموزی مکلف شد

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت آموزش و پرورش مکلف به بازنگری در اساسنامه نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران شد.

دیدگاهتان را بنویسید