وزارت اقتصاد: ملاک کارت کد ملی افراد است نه نوع کارت بانکی

وزارت اقتصاد: ملاک کارت کد ملی افراد است نه نوع کارت بانکی

روز جدید : هر کارت و حساب بانکی قابلیت واریز کالا را دارد. تمامی کارت های بانکی و هویت افراد در سامانه تعریف شده است و تعداد حساب ها و کارت های بانکی مهم نیست و ملاک کد ملی افراد است.

مدیرکل خدمات بانکی و بیمه ای وزارت اقتصاد گفت: در فرآیند اجرا و توزیع کالا، کارت جدیدی برای افراد و ذینفعان صادر نمی شود و هر کارت و حساب بانکی قابلیت واریز کالا را دارد.

گربان اسکندری درباره جزئیات اجرا و ساز و کار کالا گفت: در فرآیند اجرا و توزیع کالا، کارت جدیدی برای افراد و ذینفعان صادر نمی شود و هر کارت و حساب بانکی قابلیت واریز کالا را دارد. تمامی کارت های بانکی و هویت افراد در سامانه تعریف شده است و تعداد حساب ها و کارت های بانکی مهم نیست و ملاک کد ملی افراد است.

مدیرکل خدمات بانکی و بیمه ای وزارت اقتصاد همچنین با بیان اینکه برخی بانک ها برای پرداخت تسهیلات بانکی سپرده می گیرند یا بخشی از حساب بانکی را مسدود می کنند، گفت: براساس بخشنامه بانک مرکزی، پرداخت تسهیلات توسط بانک ها غیرقانونی است.

اما چرا برخی بانک ها چنین شرطی را برای پرداخت تسهیلات به مشتریان و افراد تعیین کردند؟ پاسخ این است که منابع و هزینه های برخی بانک ها نامتناسب است. بانک ها باید منابع لازم برای پرداخت تسهیلات را داشته باشند در غیر این صورت پرداخت این ابزار باعث ایجاد نقدینگی می شود.

اسکندری ادامه داد: سوال دیگری که مطرح می شود این است که چرا این بخشنامه ها به طور کامل اجرا نمی شود؟ پاسخ این است که چون ابزاری وجود ندارد که بتوان از طریق آن دستورالعمل ها را اجرا کرد. به عنوان مثال زمانی که نرخ سود تسهیلات 18 درصد و تورم 40 درصد است، بنابراین اکثر افراد برای دریافت تسهیلات اقدام می کنند. می دانیم که پول در اقتصاد کمیاب است و در حالی که چنین تفاوتی بین نرخ تورم و نرخ سود سپرده ها و تسهیلات وجود دارد، نمی توان سیاست پولی و اعتباری را به طور کامل اجرا کرد.

  دستگاه های فرهنگی باید به اجرای جهاد توجه جدی داشته باشند

وی افزود: در این شرایط یا باید نرخ تورم کاهش یابد یا نرخ سود تسهیلات و سپرده ها به صورت غیرقانونی افزایش یابد یا ترکیبی از هر دو. در صورت افزایش نرخ سود، وام های با نرخ سود 30 یا 40 درصد دیگر هزینه نمی شود و در این صورت حجم پول کاهش یافته و در کل اقتصاد متعادل می شود.

اسکندری گفت: یکی از بزرگترین مشکلات نظام بانکی اختلاف فاحش (22 درصدی) نرخ سود سازوکار با نرخ تورم است که عامل اصلی، عدم توزیع بهینه منابع بانکی، انحراف در سهولت است. مصرف، عدم تمایل به اطفاء تاسیسات.فساد و ….

من معتقدم تا زمانی که نرخ سود سپرده ها با نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات با نرخ تورم فاصله داشته باشد، سیاست های اعتباری به طور کامل اجرا نمی شود.

دیدگاهتان را بنویسید