وزارت راه یا وزارت سفرنامه؟/ افزایش عجیب عوارض

وزارت راه یا وزارت سفرنامه؟/ افزایش عجیب عوارض

روز جدید با دستور وزیر راه و فواید عمومی عوارض راه های کشور به طور میانگین ۲۸ درصد افزایش یافت.

منطقه 1 شمال آزاد راه تهران در ایام تعطیل حدود 70 هزار تومان و مجموع قطعات 1 و 4 و تونل البرز حدود 134 هزار تومان است.

آزادراه زنجان – تبریز نرخ افزایش عوارض 40 درصد و نرخ مصوب امسال 7 هزار تومان است.

پلتفرم تبلیغاتی ویدیویی طاووس

اگر به دنبال ارزان ترین بلیط هستید، به راحتی در بین تمامی شرکت ها در Safarmarket جستجو کنید

بزرگراه کاشان – اصفهان نرخ افزایش 101 درصد نرخ امسال 20 هزار تومان

کنارگذر غربی اصفهان نرخ افزایش 27.5 درصد عوارض امسال 14500 تومان

بزرگراه قزوین – رشت نرخ افزایش 16.7 درصد عوارض امسال 15500 تومان

بزرگراه ساوه – سلفچگان نرخ افزایش 24.4 درصد نرخ امسال 11500 تومان

بزرگراه خرم آباد – پل زال نرخ افزایش 26.2 درصد عوارض امسال 26500 تومان

بزرگراه تهران – پردیس نرخ افزایش 24.4 درصد عوارض امسال 7500 تومان

بزرگراه پل بینگذر دریاچه ارومیه نرخ افزایش 19.3 درصد عوارض امسال 11000 تومان

آزادراه باغچه – مشهد افزایش 21.6 درصدی شهریه امسال 7500 تومان

کنارگذر شمال مشهد، میزان افزایش 38.8 درصد، عوارض امسال 8 هزار تومان

اتوبان اهواز – بندر امام نرخ افزایش 27.3 درصد عوارض امسال 6 هزار تومان

آزادراه ساوه – همدان نرخ افزایش 23.6 درصد کارمزد امسال 10 هزار تومان

آزادراه پل زال اندیمشک نرخ افزایش 33.5 درصد کارمزد امسال 10 هزار تومان

بزرگراه قم – گرمسار نرخ افزایش 27.1 درصد عوارض امسال 23 هزار تومان

تهران آزادراه شمالی قطعه 4 نرخ افزایش 29.4 درصد کارمزد امسال 14000 تومان

  تجمع مالباختگان قبل از جلسه عزل خادم/ شعارهای عجیب علیه تنها زن هیئت مدیره

تهران آزادا شمال قطعه 1 در روزهای عادی میزان افزایش 35 درصد شهریه امسال 50 هزار تومان

تهران آزادرا شمال یک قطعه در تعطیلات آخر هفته و تعطیلات نرخ افزایش 41.9 درصد، شهریه امسال 70 هزار تومان

اتوبان تهران شمال تونل شرق البرز برای روزهای عادی عوارض امسال 30 هزار تومان است.

اتوبان تهران شمال تونل البرز شرقی 50 هزار تومان آخر هفته و تعطیلات

دیدگاهتان را بنویسید