وزارت کشور: دستورالعمل برگزاری تجمعات آماده است

وزارت کشور: دستورالعمل برگزاری تجمعات آماده است

احمد وحیدی وزیر کشور در حاشیه جلسه شورای دولت با بیان اینکه دستورالعمل برگزاری تجمعات آماده است، گفت: در این زمینه در مجلس برنامه ریزی شده و اکنون در حال بحث و بررسی است که آیا این دستورالعمل به قانون تبدیل می شود یا خیر.

احمد وحیدی در حاشیه جلسه شورای دولت دستورالعمل برگزاری تجمعات را آماده دانست و گفت: در این زمینه در مجلس برنامه ریزی شده و اکنون در حال بحث و بررسی است که آیا این دستورالعمل به قانون تبدیل می شود یا خیر.

وی افزود: لایحه ای در دولت تهیه شده که در صورت تصمیم گیری به مجلس ارسال می شود. دستورالعمل در وزارت کشور آماده است.

  آیا مهدی کایدی حیف پرسپولیسی ها شده است؟

دیدگاهتان را بنویسید