وزیر آموزش و پرورش: تعطیلی مدارس به آموزش و پرورش واگذار شود

وزیر آموزش و پرورش: تعطیلی مدارس به آموزش و پرورش واگذار شود

و ادامه داد: برای تعطیلی مدارس باید شاخص های جهانی را رعایت کنیم و بهتر است این اختیار را به وزارت آموزش و پرورش بسپاریم. برای جلوگیری از تعطیلی بی رویه مدارس، تقویم و تعطیلات مدارس در کشور باید ساماندهی شود تا وقفه ای در تحصیل دانش آموزان ایجاد نشود.

  یحیی گل محمدی حتماً یک نفر را کشته است؟

دیدگاهتان را بنویسید