وزیر آموزش و پرورش: در رتبه بندی معلمان ابهاماتی وجود دارد

وزیر آموزش و پرورش: در رتبه بندی معلمان ابهاماتی وجود دارد

وزیر آموزش و پرورش در خصوص آخرین وضعیت رتبه بندی گفت: مراحل نهایی رتبه بندی در حال انجام است. بازنشستگان به مرحله نهایی رسیده اند اما در رتبه بندی برخی همکاران ابهاماتی وجود دارد که به تدریج در حال رفع شدن است. طبیعی است رتبه بندی که برای اولین بار انجام می شود کمی کند پیش می رود و ابهامات موجود در آن مشخص می شود.

وی با تشکر از صبر و شکیبایی فرهنگیان نسبت به موضوع نمره دهی افزود: امیدوارم فرهنگیان همچنان منتظر باشند تا همکاران خود نمره درستی بگیرند.

نوری در پاسخ به این سوال که چند درصد از معلمان در رتبه بندی نهایی ثبت نام کردند؟ فرمود: مرتبه اول همه یاران، مگر کسانی که رتبه آنها ممنوع است. ثبت شده است در رتبه برخی از معلمان ابهام وجود دارد که در حال بررسی است. رتبه بندی همکاران مهرآفرین نیز انجام شد. به همکاران هم گفتم با این نقاط حتما تا پایان سال رتبه و اعتبار امسال توزیع می شود.

  آمریکا متعهد به حمایت از شورشیان در ایران شده است

دیدگاهتان را بنویسید