وزیر ارشاد: ​​لایحه صیانت از عفاف و حجاب در درجه اول یک لایحه قضایی است. به دنبال ایجاد بازدارنده در رابطه با برخی مجازات ها/ طرح «هماهنگی فعالیت های فرهنگی در حوزه ارتقای پوشش در کشور» تصویب شد.

وزیر ارشاد: ​​لایحه صیانت از عفاف و حجاب در درجه اول یک لایحه قضایی است.  به دنبال ایجاد بازدارنده در رابطه با برخی مجازات ها/ طرح «هماهنگی فعالیت های فرهنگی در حوزه ارتقای پوشش در کشور» تصویب شد.

محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد از تصویب «هماهنگی فعالیت های فرهنگی در حوزه ترویج پوشاک در کشور» با همکاری وزارت فرهنگ و رهبری، سازمان تبلیغات و شورای عالی خبر داد. از انقلاب فرهنگی

ایلنا: وزیر فرهنگ و ارشاد از تصویب «هماهنگی فعالیت های فرهنگی در حوزه ترویج پوشاک در کشور» با همکاری وزارت فرهنگ و رهبری، سازمان تبلیغات و شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد. .

محمدمهدی اسماعیلی درباره لایحه عفاف و حجاب که از سوی دولت به مجلس فرستاده شده و انتقاداتی که به این لایحه وارد شده است، گفت: این لایحه بحث فرهنگی را نشان نمی دهد و اینکه آیا اساساً وزارت فرهنگ و رهبری نظری درباره این لایحه دارد یا خیر. لایحه قضایی برای بحث جرائم و جرایمی است که در این رابطه صورت می گیرد و به همین دلیل نمی توان مستقیماً در حوزه فرهنگ به آن اشاره کرد. در واقع این لایحه به دنبال ایجاد بازدارندگی در خصوص مجازات های خاص است.

وزیر فرهنگ و رهبری خاطرنشان کرد: در این حوزه مصوبه بسیار خوبی در شورای عالی انقلاب فرهنگی داشتیم. در حال حاضر یک سازمان بسیار خوب وجود دارد. مصوبه بسیار خوبی با همکاری وزارت فرهنگ و رهبری، سازمان تبلیغات و شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد.

وی در خصوص عنوان این مصوبه گفت: این مصوبه در واقع «هماهنگی فعالیت های فرهنگی در زمینه ترویج پوشاک در کشور» است که الحمدلله کار خوبی است.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: علاوه بر این جشنواره های زیادی داریم. جشنواره گوهرشاد به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. این جشنواره بی نظیر است و ما آن را در روز خانواده برگزار خواهیم کرد.

  حتی فریاد اسرای کربلا هم سیاسی است

وی ادامه داد: جشنواره های فیلم و مطبوعات برای بحث فعال عفاف و حجاب و جشنواره مد و لباس مجموعه ای از فعالیت های متنوعی است که در حوزه عفاف در کشور در راستای گسترش فرهنگ عفاف مبتنی بر خانواده دنبال می کنیم. – دیدگاه گرا

دیدگاهتان را بنویسید