وزیر بهداشت: مسمومیت دانش‌آموزان از سم خفیف بود/ چگونگی تولید این سم و عمدی بودن یا نبودن آن در حیطه وظایف وزارت بهداشت نیست.

وزیر بهداشت: مسمومیت دانش‌آموزان از سم خفیف بود/ چگونگی تولید این سم و عمدی بودن یا نبودن آن در حیطه وظایف وزارت بهداشت نیست.

بهرام عین اللهی وزیر بهداشت درباره مسمومیت این دانش آموزان گفت: مسمومیت رخ داده بسیار خفیف بوده و برای کسی عارضه نداشته و علائم بی حالی و ضعف برای چندین ساعت داشتند. وی گفت: از بهترین سم شناس کشور استفاده شد و تمام آزمایشات نشان داد که سم خفیف مسمومیت را ایجاد کرده است. و ادامه داد: چگونگی تولید این سم و عمدی بودن یا نبودن آن در حیطه اختیارات وزارت بهداشت نیست.

وزیر بهداشت گفت: همه بررسی ها نشان داده است که مقداری سم خفیف باعث مسمومیت دانش آموزان شده است.

بهرام عین اللهی درباره مسمومیت دانش آموزان گفت: مسمومیت ایجاد شده بسیار خفیف بوده و برای هیچکس عارضه ای نداشت و تا چند ساعت علائم بی حالی و ضعف داشتند.

به گزارش تسنیم، وی افزود: کمیته ویژه ای را برای بررسی این موضوع تعیین کردیم و از بهترین کارشناسان سم شناسی کشور استفاده شد و بررسی های کلی نشان داد که یک سم خفیف مسمومیت را ایجاد کرده است.

و ادامه داد: چگونگی تولید این سم و عمدی بودن یا نبودن آن در حیطه اختیارات وزارت بهداشت نیست.

  قیام نهم دی ماه ملت ایران تشخیص حق و باطل را ممکن ساخت

دیدگاهتان را بنویسید