وعده بانک مرکزی برای صدور شناسه یکتا + فیلم

طبق قانون تمامی دارندگان کتاب کاغذی تا فردا فرصت دارند کتاب های خود را به کتاب منحصربفرد تبدیل کنند.