وقتی پرسپولیس نیمکت استقلال را عوض کرد!

وقتی پرسپولیس نیمکت استقلال را عوض کرد!

استقلالی ها امیر گاله نوح را به عنوان نیمکت خود انتخاب کردند و کار تقریبا تمام شد. پرسپولیس در سیرجان با گهر بازی کرد و امیر قرار بود دو روز بعد از بازی به تهران بیاید و با دو تن از مدیران استقلال مذاکره کند که ناگهان یک نتیجه عجیب همه معادلات را به هم ریخت. پرسپولیس در گهر سیرجان 5 گل زد و یکدفعه جو حمایتی مقابل کالا نویی به وجود آمد و فرهاد مجیدی به جای امیر روی نیمکت استقلال نشست.

یکی از نزدیکان استقلال به همکارمان گفت: بله، کار تمام است. سه نفر از اعضای هیئت مدیره به امیر نظر مثبت داشتند و او باید صبح یکشنبه دو روز بعد از بازی با پرسپولیس می آمد و مذاکره می کرد و تمام می شد، اما بعد از باخت سنگین کالای نوه مقابل پرسپولیس، معادلات تغییر کرد و دیگر نتوانستیم. برای مقابله با قلعه. قرارداد جدید ببندیم چون حداقل در آن زمان نظر هواداران درباره قلعه نویی مثبت نبود و در نهایت مجیدی سرمربی استقلال شد.

  ما به جام جهانی / رکورد رسیدیم و این چیزها دیگر مهم نیست

دیدگاهتان را بنویسید