ویرگول گیرا و حقوق بازنشستگان 1402!

ویرگول گیرا و حقوق بازنشستگان 1402!

مراقب آن ویرگول جذاب باشید. مثل پارسال نباید بین «سازمان مسلح تأمین اجتماعی» و کارگران مستضعف و بازنشسته بنشیند و «تامین اجتماعی» را به فغان بیندازد. مصائب این طبقه مظلوم در سال 1401 را به یاد بیاورید و باد هم کاما نبرد و در جایی که نباید بکارد. تایپیست محترم مواظب باشد مثل پارسال برای افرادی که نان از جیب خودشان می خورند قانون ننویسند. دولت محترم را به دردسر نیندازید، دردسر ما نمک زندگی است!

کسانی که کوچه و خانه سازند و حتی ساکنان کویر به خیابان نیامده اند. بعد واضح نوشتیم که خیابان جای مستمری بگیران نیست. نباید طوری رفتار کرد که برای اصلاح روند باید روی آسفالتی که با دست خودشان پوشانده اند پا بگذارند. صحبت های زیادی شد، بعضی ها گفته شد و خیلی ها ناگفته و نانوشته ماند.

نمی گویم چه شد، فقط به شما یادآوری می کنم که امسال مراقب باشید تا مشکلات سال گذشته تکرار نشود. با رعایت عدالت بیمه ای و با در نظر گرفتن میزان حق بیمه، حقوق و مستمری ها را به روز کنند تا فردا برای ما سخت تر از امروز نباشد. با این حال بدهی 25 درصدی از تناسب 1400 و تناسب 1401 همچنان باقی است. این امر امروز را سخت تر از دیروز می کند. به خصوص با تورم، مهر و موم شکسته، همه چیز را خرد می کند. زمانی نیست که جوانان آرزوهای خود را با یکدیگر زمزمه کنند. موهای سفید شده تولیدی که خیلی از برنامه هایشان عقب است. این قطار گران قیمت با سرعت، امیدها و رویاها، نقشه ها و نقشه هایش همه را مجذوب خود می کند. نگذارید روزهای 1402 مانند 1401 باشد. قاطعانه می گویم

  علیرضا کمرهای: آموزش مجازی در مدارس تخلف است

مواظب کاما باشید که امسال بد نشه. همچنین مراقب باشید که کلمات به درستی در جملات قرار گیرند وگرنه اگر زخم حاصل از کاما خوب شود، اثر آن کلمات در ذهن باقی می ماند. بازنشستگان انتظار دارند دستمزد متناسب با حق بیمه ای باشد که پرداخت کرده اند. نه یک ریال بیشتر، نه یک ریال کمتر.

عدالت هم همین را می گوید، نه اتفاقی که سال گذشته افتاد و برخی به اشتباه آن را عدالت می خوانند که در واقع قربانی این مفهوم شریف و جامعه ساز بوده و ریشه یک تصمیم اشتباه بوده است. کاما هم بار این گناه شد. خداوندا از تصمیمات درست دولت محترم و مجلس محترم خبرهای خوبی بشنویم.

دیدگاهتان را بنویسید