وی به بهانه توئیت جلیلی نوشت: دروغ می گویند کرونا به ایران آمد.

روز جدید :

وی به بهانه توئیت جلیلی نوشت: دروغ می گویند کرونا به ایران آمد.

بعدها که واکسن های ثبت شده دولت روحانی در دولت رئیس جمهور وارد کشور شد، در بوق و کرنا کردند که دولت قبل نمی تواند واکسن بخرد.

این توئیت امیرحسین ثابتی، مشاور سعید جلیلی و نماینده مجلس را به خاطر بیاوریم که پس از ورود ویروس کرونا به ایران در سال 1377، دولت وقت را متهم کرد که به دروغ گفته اند کرونا آمده تا مردم شرکت نکنند. در انتخابات مجلس!

بعداً افرادی مانند علیرضا زاکانی از شهرداری تهران و بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت دولت فعلی در نامه‌ای به روحانی از وی خواستند از واردات واکسن کرونا خودداری کند و تولید آن را به داخل کشور موکول کند.

وی به بهانه توئیت جلیلی نوشت: دروغ می گویند کرونا به ایران آمد.

بعدها که واکسن های ثبت شده به دستور دولت روحانی در دولت رئیس جمهور وارد کشور شد، در بوق و کرنا کردند که دولت قبل نمی تواند واکسن بخرد و ما خریدیم و جان مردم را نجات دادیم!

از انکار منشأ کرونا گرفته تا امضای ممنوعیت نامه و سپس واردات واکسن های خریداری شده توسط دولت قبل و رجز خوانی در مورد آن و ضد روایتی که در مقابل یک ملت رخ داده است، این هنری است که فقط از آن سرچشمه می گیرد. جریان عجیبی از آفرینش پایدار». امروز با سعید جلیلی برای ریاست جمهوری ایران دندان قروچه می کند.