پاداش بازنشستگی افزایش یافته است

پاداش بازنشستگی افزایش یافته است

سخنگوی کمیسیون تلفیق 1401 گفت: نمایندگان مجلس در جلسه صبح امروز کمیسیون تلفیق ضمن مخالفت با 445 میلیون تومان پاداش بازنشستگان در لایحه بودجه سال آینده، این رقم را به 472 میلیون تومان رساندند.

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1401 مجلس با اشاره به مصوبه امروز نمایندگان گفت: نمایندگان در جلسه صبح امروز این کمیسیون ضمن مخالفت با پاداش 445 میلیون تنی بازنشستگان در لایحه بودجه سال آینده، این رقم را اعلام کردند. به 472 میلیون تن افزایش یافت.

  لزوم تبدیل شورای عالی انقلاب فرهنگی به پایگاه عملیاتی/ آیا تغییر روش ها باعث تحول در ساختار فرهنگی کشور می شود؟

دیدگاهتان را بنویسید