پاریس در موج هرج و مرج و التهاب

گروه: فیلم و صداساعت: 09:37
تاریخ انتشار: 1301/10/04
کد خبر: 1919682

دانلود

رئیس پلیس پاریس از دستگیری 11 نفر در جریان ناآرامی ها و اعتراضات کردهای ساکن فرانسه در روز شنبه و مجروح شدن بیش از 30 افسر خبر داد.

1401 یکشنبه 13 آذر ساعت: 09:37

  نامه معاونت به رئیس کابینه امر به معروف: دین خدا بازیچه و لذت دنیوی نیست، اما پازل صهیونیسم را کامل نکنید!

دیدگاهتان را بنویسید