پاسخ تامین اجتماعی به مشکلات بازنشستگی پیش از موعد کارگران

پاسخ تامین اجتماعی به مشکلات بازنشستگی پیش از موعد کارگران

در پاسخ سازمان تامین اجتماعی آمده است:

در پاسخ به مطلب منتشر شده در این خبرگزاری با عنوان «مشکلات کارگران پیمانی در مشاغل سخت و زیان آور سرگردان 4 درصدی» مورخ 24/9/1401، گزارش استعلام مشکلات و ابهامات مطرح شده در مقاله این خبر آمده است. آژانس به شرح ذیل می باشد جهت اطلاع مخاطبان محترم به اطلاع می رساند:

1- مسئول پرداخت 4% در شرکت های پیمانکاری:

با توجه به مفاد بند (4) هنر. بر اساس مفاد ماده (14) کارفرما موظف است بر اساس آیین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور، مبالغ مندرج در بندهای (4) و (6) بند (ب) ماده واحده را در اختیار سازمان قرار دهد. قانون مذکور بنا به درخواست بیمه شده و در صورت احراز شرایط بازنشستگی وی، حق الزحمه اجتماعی با توجه به اینکه رابطه حقوقی کارگری و کارفرمایی به موجب قراردادهایی که از طرف مقام پیمانکاری به پیمانکار محول می شود بین کارگر و پیمانکار برقرار می شود. بر اساس قانون کار، بنابراین در واقع کارفرمای کارگر پیمانکار خواهد بود، علاوه بر این طرح، درخواست دریافت چهار درصد حق بیمه برای کارهای سنگین و زیان آور از پیمانکار به جای پیمانکار مطرح نشده است. مصوب شورای اسلامی، همچنین در خصوص نحوه محاسبه و اعلام بدهی چهارصد شغل سخت و زیان آور، پس از تصویب مشاغل در استان کمیسیون ها. و تقاضای بیمه شده و در صورت احراز شرایط بازنشستگی (4%) میزان حق بیمه و مستمری بیمه شده به نسبت مدت خدمت این امر برای هر کارگاهی مشکل و زیان آور است و از طرف کارفرمای مربوطه درخواست می شود. و تعهدی به کارفرمای اخیر (پیمانکار) اعلام نشده است.

  جزئیات ثبت نام در آزمون مقطع کارشناسی ارشد

2- علت رسیدگی مجدد سازمان تامین اجتماعی پس از رای گیری در کمیسیون های استانی:

به استناد بند (1) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاحی تبصره (2) الحاقیه ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 14/7/80 (مقررات اجرایی سخت و زیان آور). مشاغل مصوب 26/12/1385 استخدام و بیمه انجام همزمان کارهای سخت و زیان آور لازمه بهره مندی از مزایای سالهای دوستی مذکور و طبق مفاد بند (3) ماده (13) می باشد. ) از مفاد فوق الذکر و در اجرای مصوبه شماره 11339 مورخ 30/10/99 دیوان عدالت اداری شورای عمومی آدری، کمیسیون های استانی صرفاً از حیث احراز و صلاحیت بررسی و اجرای مشاغل مورد تقاضای متقاضی می باشند. احراز مشخصات صعب العبور و زیان آور و خود تایید کار در کمیسیون های استانی به معنای احراز اشتغال در شغل کاربردی نیست و همچنین احراز شرایط و حق متقاضیان کار سخت و زیان آور در حیطه تعهدات یک سازمان و برای تامین اجتماعی

3- دريافت ماهانه چهارصد و عدم دريافت آن در زمان احراز بازنشستگي.

در اجرای بند «4» بند (ب) بند 1 قانون اصلاح تبصره (2) الحاقیه به بند 1 قانون اصلاح تبصره (2) الحاقیه ماده (76) قانون اجتماعی. در قانون تامین اجتماعی آمده است: از تاریخ تصویب این قانون برای مشمولان این تبصره چهار درصد به نرخ حق بیمه مقرر در قانون تامین اجتماعی اضافه می شود که توسط کارفرمایان به صورت یکجا یا در اقساط به درخواست مشمولان قانون بخشنامه شماره 6 در خصوص کارهای سخت و زیان آور مورخ 7/2/81 صادر و میزان حق بیمه مشمولان مشاغل سخت و زیان آور به میزان (4) افزایش یافت. %) از 14/7/80; اما با صدور احکام شماره 371 و 372 مورخ 23.05.86 شورای عمومی دیوان عدالت اداری، بخشی از بخشنامه فوق برای وصول (4%) حق بیمه در هر زمان و بدون احراز شرایط بازنشستگی بلامانع تلقی می شود. . ابطال و وصول بدهی مذکور صرفاً در لحظه احراز شرایط بازنشستگی و با ارائه درخواست انجام می شود.

  باشگاه استقلال: آقا مهدی; ما همچنان منتظریم!

دیدگاهتان را بنویسید