پاسخ داور به ادعای سرمربی نفت به سرمربی پرسپولیس

پاسخ داور به ادعای سرمربی نفت به سرمربی پرسپولیس

بهرام مهریما ناظر داوری بازی نفت مسجد سلیمان – پرسپولیس در واکنش به اظهارات سرمربی تیم نفت مسجد سلیمان گفت: بین دو نیمه اجازه حضور در رختکن داوران را ندارم. سپس یک پیرو ترک خواهد کرد؟” این گفته نادرست است.

وی تاکید کرد: در مورد ادعای آقای مهاجری باید بگویم که هرگز چنین اتفاقی رخ نداده و امکان ندارد چنین اتفاقی رخ دهد. داوران بین دو نیمه قرنطینه شده اند و درب رختکن آنها قفل است و هیچکس اجازه ورود به آنجا را ندارد. حتی من به عنوان ناظر داوری اجازه حضور در رختکن داوران را ندارم چه برسد به عوامل تیم.

مهرپیما افزود: اگر چنین اتفاقی با فرض محال رخ می داد آیا این همه افراد آنجا بودند و هیچکس نمی توانست عکس و فیلم بگیرد؟ اگر خود آقایان آنجا بودند و چنین اتفاقی را دیدند چرا عکس و ضبط نکردند؟ این حرف کذب است و موضوعی است که تریبون ها و مخاطبان مطرح کرده اند و فکر می کنم آقای مهاجری هم از مخاطبان شنیده و مطرح کرده است، اما حرف درستی نبود.

  مصدومیت علیرضا بیرانوند شدید است؟ توضیحات سرمربی بوآویستا

دیدگاهتان را بنویسید