پاسخ مجلس به 4 درخواست حقوق بازنشستگان

پاسخ مجلس به 4 درخواست حقوق بازنشستگان

رئیس کانون بازنشستگان بیمه اجتماعی استان تهران 4 خواسته مستمری بگیران از رئیس کلیباف را تشریح کرد.

علی دهگان کیا با بیان اینکه این مطالبات به صورت کتبی و حضوری به وی ابلاغ شده و مستمری بگیران منتظر پاسخ و اقدامات جهادی دکتر کلیباف هستند، گفت: اولین درخواست ما مشورت با شورای عالی کار در خصوص افزایش حقوق در سال 1402 است. ماده 41 قانون 41 وارد نشده است 41 قانون تورمی را که بانک مرکزی یا مرکز آمار اعلام می کند 46.31 درصد و افزایش آن 27.21 درصد است. از آنجایی که مجلس مسئول قانون است، رئیس مجلس باید به دولت نسبت به قانون شکنی هشدار دهد و پیگیری کند.

وی دومین درخواست مستمری بگیران را اینگونه تشریح کرد: در خصوص هزینه های درمانی مستمری بگیران تامین اجتماعی، متاسفانه حدود 500 قلم دارو از پوشش بیمه ای خارج شده و همچنین ارز 4200 تومانی دارو حذف و قیمت آن نیز می باشد. چندین برابر افزایش یافته است که می خواهیم به آن بپردازیم.

وی بدهی فعلی دولت را سومین مطالبه عنوان کرد و گفت: بدهی دولت تنها در سال جاری 214 هزار میلیارد تومان است که لیست مصوب آن طی نامه ای در اختیار رئیس مجلس قرار گرفت.

رئیس کانون بازنشستگان بیمه اجتماعی استان تهران گفت: ارزش مطالبات سازمان بیمه اجتماعی کاهش چشمگیری داشته است، به عنوان مثال در سال 1391 مطالبات این سازمان از دولت 63 همات (هزار میلیارد تومان) بوده است که اگر به دلار تبدیل شود 18 میلیارد دلار می شود اما در سال 1400 مطالبات سازمان از دولت 464 همات (هزار میلیارد تومان) است که اگر آن را به دلار تبدیل کنیم 17.61 میلیارد دلار می شود.

  استقبال از جریانات کشتی گیران ملی آزاد

دیدگاهتان را بنویسید