پرداختی کلان به حساب بازنشستگان در این تاریخ

روز جدید :

پرداختی کلان به حساب بازنشستگان در این تاریخ

صندوق بازنشستگی «آینده» اجرای تناسب حقوق بازنشستگان را که در 13 تیرماه به تصویب دولت رسید، آغاز کرد.

روز گذشته مبلغ سه میلیون تومان از محل این صندوق به عنوان علی الحساب برای سه ماه فروردین، اردیبهشت و خرداد به حساب مستمری بگیران واریز شد.

مدیریت این صندوق بازنشستگی اعلام کرد که «پس از تصویب و ابلاغ بخشنامه اجرایی نهایی، تناسب مابه التفاوت مبلغ پرداختی با محاسبات دقیق در تصمیمات اعمال خواهد شد».