پرداخت افزایش حقوق معوقه به مستمری بگیران سایر سطوح از نوامبر

پرداخت افزایش حقوق معوقه به مستمری بگیران سایر سطوح از نوامبر

میرهاشم موسوی (مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی) اظهار کرد: حقوق مهر مستمری بگیران سایر رده ها مطابق شهریور ماه و با افزایش 38 درصدی به اضافه 515 هزار تومان پرداخت می شود.

وی بیان کرد: با توجه ویژه رئیس جمهور و پیگیری معاون اول رئیس جمهور، موانع موجود برای افزایش دستمزد در سایر سطوح تا سقف 38 درصد به اضافه 515 هزار تومان بر اساس مصوبه وزیران رفع شد. اعضای شورای تامین اجتماعی و دستمزد این عزیزان با اجرا افزایش یافتند 38 درصد به اضافه 515 هزار تومان پرداخت کردیم.

موسوی خاطرنشان کرد: حقوق بازنشستگان را در مهرماه به همین صورت پرداخت می کنیم و در افزایش حقوق بازنشستگان 5 ماه معوقه داریم و در حال برنامه ریزی و تلاش برای پرداخت 5 ماه معوقه از آبان ماه تا پایان آبان ماه هستیم. اسفند ماه و مستمری بگیران معوقه از آبان ماه همراه با حقوق این بستگان پرداخت می شود.

وی افزود: جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دیروز برگزار شد و از دستور رئیس جمهور برای تسریع در پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تشکر می کنم تا بتوانیم هر چه سریعتر به تعهدات خود عمل کنیم.

ماهانه 2600 میلیارد تومان بار مالی با افزایش حقوق مستمری بگیران سایر رده ها

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: افزایش حقوق مستمری بگیران سایر رده های سازمان تامین اجتماعی هر ماه حدود 2600 میلیارد تومان بار مالی جدیدی ایجاد می کند که سالیانه حدود 30 هزار میلیارد تومان هزینه دارد و امیدواریم. برای جلب رضایت بازنشستگان از این افزایش.

موسوی افزود: برنامه ما این است که انشالله از آبان ماه معوقات را پرداخت کنیم و رئیس جمهور نیز دستور تسریع در بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی را داده است که مهمترین روش تامین نقدینگی لازم خواهد بود. رئیس جمهور در ستاد هماهنگی اقتصادی روش هایی را دستور داده است که به سرعت به نقدینگی لازم برسیم و به تعهدات خود عمل کنیم.

  دولت سیزدهم روابط ملی و اقتصادی با غرب را قطع کرد

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی پیش از این درباره مستمری بگیران سایر رده ها توضیح داد: براساس مصوبه قبلی برای افزایش دستمزد مستمری بگیران، افزایش 57.4 درصدی در بخش حداقل دستمزد مستمری بگیران مصوب شد و این اعتبار نیز محاسبه و لحاظ شده است. در صندوق حداقل دستمزد و تاکنون توسط سازمان پرداخت شده است

وی با اشاره به معوقات این حوزه در سه ماهه اول سال 1401 ادامه داد: این وام ها از ابتدای سال تاکنون برای حداقل وام گیرندگان (یعنی 57.4 درصد) و همچنین برای سایر سطوح (در اولین مصوبه) تا 10 میلیون تومان یعنی. افزایش 10 درصدی پیش بینی

موسوی با اشاره به اینکه 10 درصد به اضافه 650 هزار تومان برای حقوق بازنشستگان با سقف 10 میلیون تومان و بالاتر در سال جاری در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: این مبلغ برای بازنشستگان سایر رده ها به معنای تا سقف 10 میلیون تومان حقوق و 10 میلیون تومان اضافه 650 هزار تومان است. در مصوبه جدید تغییر کردند.

وی تصریح کرد: به عبارتی مستمری بگیران «سایر سطوح» نسبت به افراد با حداقل دستمزد محسوب می شوند و برای این گروه در مصوبه جدید 38 درصد به اضافه 515 هزار تومان تعیین شده است.

دیدگاهتان را بنویسید