پرداخت حقوق بازنشستگی عادلانه نیست

پرداخت حقوق بازنشستگی عادلانه نیست

محمدصالح جوکار گفت: مردم یزد همچنان به دولت امید دارند، روزانه هزاران میلیارد تومان سنگ از معادن استان استخراج می شود و در سایر نقاط کشور صرف رشد اقتصادی می شود، اما این زخم طبیعت است که مردم به آن دامن می زنند. دیدن. به جای استفاده از شرکت های خصوصی برای انتقال آب به استان یزد، معدن باید واگذار شود، اما نمی دانم کدام مسئول یا وزیر مخالف این دستور است، بنابراین باید هرچه زودتر به این موضوع رسیدگی شود.

رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس افزود: قانون رتبه بندی معلمان به تصویب مجلس رسیده و در قانون بودجه 1401 38 هزار میلیارد تن منابع برای اجرا در مجلس در نظر گرفته شده است، اما آئین نامه آن به تصویب نرسیده است. که در خرداد ماه مفاد اجرایی قانون در اختیار فرهنگیان قرار می گیرد.

نماینده مردم روستاهای یزد، اشکذر، ندوشن و سورک در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مصوبه شورای عالی کار و افزایش 38 درصدی مستمری مستمری بگیران بیمه از دیگر موارد مهم است. اساس نظام پرداخت، جانبازان و کسانی که بیمه بالا پرداخته اند، حقوق خوبی دریافت نمی کنند و با آنها عادلانه رفتار نمی شود.

  پیروی از اصول؛ پستی دیگر برای مسئولان فوتبال استان/ رئیس هیئت فوتبال یزد در ساختمان سئول!

دیدگاهتان را بنویسید