پرداخت مستمری بگیران به بانک رفاه طبق این جدول

پرداخت مستمری بگیران به بانک رفاه طبق این جدول

لذا فیش حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی از 30 خرداد 1403 نزد ما واریز می شود.

تعدادی از خوانندگان روزنو در بخش نظرات گزارش کردند که شکاف حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در ماه آوریل در فیش حقوقی ژوئن درج نشده است، به همین دلیل آنها اعلام کردند که در این ماه شکافی دریافت نخواهند کرد.

پس از بررسی و بازجویی از تعدادی از مستمری بگیران مشخص شد که طبق روال هر سال دستمزد بیمه فروردین ماه در فیش های خرداد ماه درج نمی شود و در همان ماه به صورت جداگانه به حساب مستمری بگیران واریز می شود.

بر این اساس مستمری بگیران محترم جای نگرانی ندارند و طبق اعلام این مقام مسئول حتما حقوق فروردین ماه خود را دریافت خواهند کرد.