پرداخت مستمری و مستمری به مستمری بگیران از صندوق نفت

پرداخت مستمری و مستمری به مستمری بگیران از صندوق نفت

عبدالحسین بیات (رئیس هیات مدیره صندوق بازنشستگی صنعت نفت) در چهل و هفتمین جلسه شورای عالی طرح ها گفت: از تمامی کارگران عزیزی که در طول سال های گذشته در پیشرفت پروژه های صنعتی و سرمایه گذاری صندوق ها مشارکت داشتند تشکر و قدردانی می کنم. سال گذشته.

وی به کنفرانس بین المللی IPF اشاره کرد و گفت: حضور جمع آوری کمک های مالی در آن همایش چشمگیر بود. در این جلسه اولویت های اصلی گروه اقتصادی صندوق های بازنشستگی صنعت نفت، زنجیره ارزش ارائه شد.

رئیس هیئت مدیره صندوق های سرمایه گذاری کشور با اشاره به ماهیت فعالیت شرکت ساختمانی صبا نفت گفت: تولید و ساخت مسکن در فهرست نیازهای اساسی جامعه قرار دارد به همین دلیل ساخت و ساز مسکن ساخت و ساز. اولویت کشور و دولت محترم است.» گروه اقتصادی صندوق ها به منظور تنوع بخشیدن به سبد سرمایه گذاری خود تا حدودی در این صنعت فعالیت می کنند. توجه به کیفیت کار برای سرمایه در کنار کسب درآمد مهم است.

رئیس هیات مدیره صندوق های بازنشستگی صنعت نفت با اشاره به سهم هشت درصدی صنعت ساختمان در سبد سرمایه گذاری گروه اقتصادی صندوق ها گفت: کارشناسان و مشاوران در حال بررسی نحوه تنوع بخشی یا بهبود سبد سرمایه گذاری هستند. وجوه در حوزه اقتصادی بر اساس ارزش افزوده مناسب و برای درآمد بیشتر. در برخی از فعالیت ها باید بیشتر بر بازار و واقعیت های آینده تمرکز کرد.

درآمدهای اقتصادی و مالی شرکت‌های گروه اقتصادی صندوق‌ها از جمله صبا نفت برای ایفای تعهدات قانونی صندوق‌ها در قبال ذی‌نفعان مصرف می‌شود که توسعه و رشد سرمایه‌گذاری‌ها برای تحقق این هدف است. بدیهی ترین تعهدات در این زمینه تامین منابع لازم برای پرداخت مستمری ها و ذخایر جاری و پوشش روند افزایش تعهدات در آینده با توجه به تجمیع سرمایه گذاری ها است.

هر ماه حدود دو سوم وجوه مورد نیاز برای پرداخت مستمری و مزایای بازنشستگان و بازماندگان صنعت نفت از اینجا تامین می شود. صندوق نفت یکی از پایدارترین و منظم ترین سازوکارها را برای تامین وجوه پرداختی در حوزه بیمه بازنشستگی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید