پرسپولیس پیشنهاد باشگاه قطری را رد نمی کند/ این فروش ستاره نیست

روز جدید :

پاسخ منفی پرسپولیس به پیشنهاد باشگاه قطری

حسین بادامکی معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس در گفتگو با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس گفت: ظهر امروز (چهارشنبه) نامه ای از باشگاه العکره قطر به این باشگاه رسید که در آن نامه با پیشنهاد مالی خوب خواستار موافقت با این باشگاه شدند. عبدالکریم حسن مدافع قرارداد باشگاه پرسپولیس درگیر بود و ما با انتقال این بازیکن مخالفت کردیم.
بادامکی تصریح کرد: باشگاه پرسپولیس بدون معطلی با ارسال نامه ای با پیشنهاد این باشگاه قطری مخالفت کرد.

بادامکی در پایان افزود: عبدالکریم حسن یک سال دیگر با باشگاه پرسپولیس قرارداد دارد.