پرونده استقلال و پرسپولیس به کمیته انضباطی و اخلاق AFC ارسال شد

پس از 20 روز آتش زدن تیم های ایرانی، سرانجام کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم به لغو مجوز حرفه ای تیم های استقلال، پرسپولیس و گل گهر سیرجان گرفت، آینده لیگ قهرمانان آسیا منتفی شد.

پرونده این سه تیم ایرانی نیز با تصمیم آن کنفدراسیون به کمیته انضباطی و اخلاقی کنفدراسیون فوتبال آسیا ارجاع شد تا در صورت صلاحدید، تصمیمات تکمیلی در خصوص صدور مجوز این سه تیم در ایران اتخاذ شود.

جزئیات تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا به شرح زیر است:

پرسپولیس

حکم صادر شده:

1. مجوز لیگ قهرمانان آسیا 2022 پرسپولیس طبق بند 14.4 و 14.5 آیین نامه مجوز باشگاه های AFC لغو می شود. مشخص شد که باشگاه پرسپولیس تمام معیارهای لازم را ندارد. طبق مواد 3.1 و 3.2 (الف) مقررات مجوزهای حرفه ای AFC، هیچ مجوزی بر این اساس اعطا نمی شد.

2- باشگاه پرسپولیس از حضور در لیگ قهرمانان آسیا 2022 محروم شد.

3. کنفدراسیون فوتبال آسیا اقدامات لازم را برای تضمین اجرای این تصمیم انجام خواهد داد.

4. پرونده به دبیرخانه انضباطی AFC ارجاع می شود و کمیته اخلاق نسبت به بررسی و اقدام بیشتر (به تشخیص خود) اقدام خواهد کرد.

استقلال

حکم صادر شده:

1- جواز حضور باشگاه استقلال در لیگ قهرمانان آسیا 2022 طبق بند 14.4 و 14.5 آیین نامه مجوز باشگاه های AFC لغو شد. مشخص شد که باشگاه استقلال تمام معیارهای لازم را ندارد. طبق مواد 3.1 و 3.2 (الف) مقررات مجوزهای حرفه ای AFC، هیچ مجوزی بر این اساس اعطا نمی شد.

2- باشگاه استقلال از حضور در لیگ قهرمانان آسیا 2022 محروم شد.

  پشم موی زیبا و دلربا Vishka Comfort / عکس

3. کنفدراسیون فوتبال آسیا اقدامات لازم را برای تضمین اجرای این تصمیم انجام خواهد داد.

4. پرونده به دبیرخانه انضباطی AFC ارجاع می شود و کمیته اخلاق نسبت به بررسی و اقدام بیشتر (به تشخیص خود) اقدام خواهد کرد.

خیلی خوب

حکم صادر شده:

1- گل گهر سیرجان دارای جواز حضور در لیگ قهرمانان آسیا در سال 2022 است که طبق بند 14.4 و 14.5 آیین نامه مجوز باشگاه های AFC لغو شد. معلوم شد که باشگاه تمام معیارهای لازم را ندارد. طبق مواد 3.1 و 3.2 (الف) مقررات مجوزهای حرفه ای AFC، هیچ مجوزی بر این اساس اعطا نمی شد. بر اساس بند 14.4 و 14.5 مجوز باشگاه کنفدراسیون فوتبال آسیا، مشخص شد که باشگاه گل گهر سیرجان تمامی ضوابط اجباری مندرج در ماده 3.1 و 3.2 (الف) باشگاه کنفدراسیون فوتبال آسیا را ندارد و بنابراین این تیم نیازی به اخذ مجوز حرفه ای نیست. .

2- باشگاه گهر سیرجان گل (IRN) از حضور در لیگ قهرمانان آسیا 2022 محروم شد.

3. کنفدراسیون فوتبال آسیا اقدامات لازم را برای تضمین اجرای این تصمیم انجام خواهد داد.

4. پرونده به دبیرخانه انضباطی AFC ارجاع می شود و کمیته اخلاق نسبت به بررسی و اقدام بیشتر (به تشخیص خود) اقدام خواهد کرد.

5- درخواست فوق العاده گل گهر سیرجان برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا 2022 رد شد.

دیدگاهتان را بنویسید