پست های جدید در مرحله دوم تعدیل بازنشستگی اضافه شده است

پست های جدید در مرحله دوم تعدیل بازنشستگی اضافه شده است

سید کریم حسینی گفت: به منظور رفع شکاف بین درآمد کارکنان صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری ​​و همچنین مستمری بگیران این سازمان، علاوه بر حفظ ویژگی های پرداختی فاز اول طرح تعدیل بازنشستگی، بخشی از فرآیندهای مربوط به فاز دوم

وی با اشاره به اینکه پست های جدیدی به فاز دوم طرح تعدیل بازنشستگی اضافه شده است، گفت: این پست ها در فروردین و اردیبهشت امسال به حقوق بازنشستگان اضافه شده است.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بازنشستگان تامین اجتماعی می توانند با مراجعه به سامانه خدمات غیرحضوری سازمان (تامین اجتماعی) بر تغییرات اعمال شده در احکام خود نظارت کنند.

حسینی گفت: اعمال ماده 96 قانون تامین اجتماعی به میزان کل مستمری ها و اقلام تعدیل، جبران 75 درصد از میزان زیان مستمری در سال تاسیس در رابطه با حداقل مستمری همان سال، همسان سازی. کمک هزینه عائله مندی و فرزندان به عنوان مستمری بگیران دستگاه های اجرایی کمک هزینه عائله مندی برای کلیه همسران بازماندگان از قبیل مستمری بگیران و مستمری بگیران دارای معلولیت، افزایش کل مبلغ مستمری و سایر مزایای تکمیلی (حداقل 50 درصد کل ناخالص پرداختی در اسفند ماه) 1395) افزایش مبلغ پرداختی کمک هزینه مسکن و کمک هزینه معیشت به ترتیب 114 و 66 درصد از نتایج به‌روزرسانی مرحله دوم طرح بازنشستگی کشوری است.

به گفته وی، در راستای اجرای این مرحله از طرح، کمک هزینه مسکن مستمری بگیران از 700 هزار ریال به یک میلیون و 500 هزار ریال و کمک هزینه معیشتی از یک میلیون و 200 هزار ریال به 2 میلیون ریال افزایش یافت.

  مستی سیاسی ولادیمیر زلینسکی استقلال و امنیت اوکراین را از بین برد / معامله با غرب و پناهندگی ناتو; منشأ ضعف دفاعی کی یف

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، اجرای فاز دوم تعدیل حقوق بازنشستگان را گامی بلند در جهت ارتقای سطح رفاه و رضایت این قشر از مستمری بگیران خواند و گفت: این اقدام تاثیر بسزایی در بهبود وضعیت حقوق بازنشستگان خواهد داشت. بهبود معیشت بازنشستگان

دیدگاهتان را بنویسید