پست و متن غمگین احسان کرمی

پست و متن غمگین احسان کرمی

احسان کرمی با انتشار تصویری در اینستاگرامش نوشت:

ما همه بازنده ایم!

ما برای از دست دادن زندگی می کنیم.

پیروزی یک توهم است وقتی ذره ذره وجودمان را برای یک منظره، یک عطر، یک آهنگ، یک صدا، یک لبخند، یک اشک، یک اشتیاق یا یک امید… یک امید از دست بدهیم.

پیروزی، پاداش مردگانی است که همه اینها را جامه زنده خود می پوشانند و می گیرند…

و به یاد از دست دادن سرمایه های بیشتر عزیزانشان می روند که سرنوشت آنها را مجبور به زنده ماندن کرد…

پست و متن غمگین احسان کرمی

  باهنر به دنبال چیست؟ | روز جدید

دیدگاهتان را بنویسید