پنجره رضایت ایران باز است، اما نه برای همیشه

پنجره رضایت ایران باز است، اما نه برای همیشه

وزیر امور خارجه تاکید کرد: در دیدار با آقای بورل به توافق رسیدیم که گام های نهایی بر سر توافق را برداریم. پنجره رضایت ایران باز است، اما نه برای همیشه.

وی با بیان اینکه بر راه حل سیاسی در اوکراین تاکید کردم، گفت: نه فجایع گوانتانامو و ابوغریب و نه جنایت علیه زنان و کودکان در یمن و افغانستان اجازه نمی دهد آمریکا به دیگران موعظه کند.

  از طوفان تهران با خبر شدیم

دیدگاهتان را بنویسید