پوتین از آتش بس موقت در اوکراین خبر داد

رئیس جمهور روسیه به درخواست یکی از رهبران مذهبی این روسیه از آتش بس موقت در اوکراین خبر داد.

  سخنگوی وزارت امور خارجه: ما خواستار توافق جامع بین ایران و آژانس در زمینه پادمان هستیم

دیدگاهتان را بنویسید