پیام ویژه پریرا برای هواداران پرسپولیس

وی در این پست نوشت: چرخه جدیدی آغاز می شود. من برای یک پولیش بزرگ آماده هستم و به پرسپولیس می آیم. برای بازی در بزرگترین قهرمان فوتبال ایران هیجان زده هستم.

از پوشیدن این لباس احساس غرور می کنم. انتظار تعهد و فداکاری و بهترین عملکرد را از من برای این باشگاه بزرگ و تاریخی داشته باشید.

به زودی در کنار هم تیمی های جدیدم و کادر فنی خواهم بود و تلاش می کنیم به دستاوردهایی که شایسته هواداران پرشپور است برسیم.

من مشتاق هستم که با لباس قرمز وارد زمین شوم و اراده من برای پیروزی هر روز بیشتر می شود. پروژه های بزرگ به من انگیزه می دهند و با هم یک جاده زیبا می سازیم.

پیام ویژه پریرا برای هواداران پرسپولیس

  شهید سلیمانی مسلمانی برابر نظام جمهوری اسلامی و در راه جمهوری اسلامی بود

دیدگاهتان را بنویسید