پیام پزشکان: ما دو راه پیش رو داریم، یکی اینکه ما را به اینجا رسانده است و دیگری تغییر و اصلاح گذشته است.

روز جدید :

پیام پزشکان: ما دو راه پیش رو داریم، یکی اینکه ما را به اینجا رسانده است و دیگری تغییر و اصلاح گذشته است.

ای مردم بزرگ و فهمیده ایران، نگذارید دیگران به جای شما و به جای شما تصمیم بگیرند. من به تنهایی نمی توانم این وضعیت را تغییر دهم. من یک رای دارم و شما میلیون ها رای. با اراده و رای خود آینده را شکل دهید و نشان دهید که قدرت در دستان شماست.
:

مسعود بیزیکیان در پیامی اعلام کرد:

yektanet

ما دو راه پیش رو داریم. اولی ادامه راهی است که ما را به اینجا رساند و دومی تغییر و اصلاح مسیر طی شده است.

شما در این مدت در سخنرانی ها، گفتگوها و مناظره ها در معرض نظرات من و 4 نامزد دیگر قرار گرفته اید. نیک می دانی که آنچه با آن روبرو هستیم رقابت چند نفر نیست بلکه تقابل #دو_نظر با #دو_سویه است.

راه اول کوبیدن بر طبل تفرقه، دشمنی و کثرت در داخل و اختلاف و تنش در سیاست خارجی و راه دوم تلاش برای انسجام ملی و وحدت داخلی و تنش زدایی عزتمندانه در خارج است.

استانداردها توهم تخصص در همه زمینه ها را دارند و حامیان دیدگاه دوم دست به دامان دانشمندان و صاحب نظران می شوند و تشخیص می دهند که باید از تجربیات موفق ملی و بین المللی برای حل مشکلات کشور استفاده کنیم.

یکی را نگهبان و ولی و نگهبان مردم می دانند و دیگری را خاک زیر پای مردم ایران می گویند.

ای مردم بزرگ و فهمیده ایران، نگذارید دیگران به جای شما و به جای شما تصمیم بگیرند. من به تنهایی نمی توانم این وضعیت را تغییر دهم. من یک رای دارم و شما میلیون ها رای. با اراده و رای خود آینده را شکل دهید و نشان دهید که قدرت در دستان شماست.

یک قدم تا پیروزی قاطع در مرحله اول باقی مانده است. دوستان و آشنایان خود را بیاورید. فرصت ها دائمی نیستند. شما دارید تاریخ می سازید. ما برای ایران عزیزمان آرزوهای زیادی داریم.

خاک ملت ایران
مسعود پزشکی