پیام کنایه آمیز کاپیتان پرسپولیس در اینستاگرام

امید عالیشاه، کاپیتان شماره 2 پرسپولیس در فضای مجازی پیامی پرمعنا منتشر کرد که مشکلی به نظر می رسد.

  ضربه محمد خرمگاه به کنداکتور آخر!

دیدگاهتان را بنویسید