چاقو زدن به داماد برای بردن عروس!

چاقو زدن به داماد برای بردن عروس!

کشورهای شمال آفریقا از نظر آداب و رسوم ازدواج و شرایط پذیرایی از داماد جزو غیرمعمول ترین کشورها هستند و برخی از این آداب و رسوم مانند کاری طاقت فرسا برای داماد است تا بالاخره عروسش را به دست آورد.

فرارو: کشورهای شمال آفریقا از نظر آداب و رسوم ازدواج و شرایط پذیرایی از داماد جزو غیرمعمول ترین کشورها هستند و برخی از این آداب و رسوم مانند کاری طاقت فرسا برای داماد است تا بالاخره عروسش را به دست آورد. یکی از سنت های ازدواج در یکی از قبایل شمال آفریقا این است که داماد باید 6 پاسک در حضور خانواده عروس و حضار انجام دهد.

  تلاش پرسپولیس برای حفظ استقلال؛ نکات طلایی بازی مرگ و زندگی قرمز

دیدگاهتان را بنویسید