چالش آموزش پاداش پایان خدمت برای مربیان بازنشسته

چالش آموزش پاداش پایان خدمت برای مربیان بازنشسته

همانطور که مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد: بر اساس بودجه در نظر گرفته شده، سرانه هر دانش آموز با احتساب جمعیت دانش آموزی 13 میلیون و 510 هزار و 708 نفر معادل 17.6 میلیون تومان است همچنین در سال 1402 با کمبود سرانه وام تحصیلی (320 نفر) هزار تومان برای کل سال) که با آن مواجه خواهیم شد.

میزان اعتبارات انواع ردیف های غیر واگذاری (جدول 9) آموزش و پرورش در لایحه بودجه 1402 بیش از 32.4 هزار میلیارد تومان است که نسبت به قانون 1401 43.52 درصد کاهش داشته است.

رتبه بندی معلم سطح اعتبار خاصی ندارد

مرکز پژوهش های مجلس معتقد است یکی از دلایل اصلی کاهش اعتبارات در ردیف های مختلف حذف ردیف ارزشیابی معلمان است که در قانون 1401 مبلغ 38 هزار میلیارد تومان تصویب شد اما در لایحه 1402 د. دستور خاصی برای این ارزشیابی از معلم وجود ندارد و به نظر می رسد در میزان اعتبار هزینه آموزش در نظر گرفته شده است.

طبق بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کلیه واحدهای آموزشی مدارس دولتی وزارت آموزش و پرورش در صورت رعایت الگوی مصرف از پرداخت هزینه برق، گاز و آب معاف هستند. هرگونه استثناء غیر از این بند ممنوع است.

نظر کارشناس: با توجه به پایین بودن سرانه مدارس و کمبود اعتبارات وزارت آموزش و پرورش برای تامین هزینه های مدارس، ماده فوق مورد تایید است و می تواند کمک شایانی به مدارس دولتی کند.

سهم 66 درصدی اعتبارات دانشگاه فرهنگیان از محل کسر حقوق دانشجو معلمان است.

  جلسه هفتگی کمیته ها با رهبر دلها

اعتبارات دو دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی و مقایسه اعتبارات مصوب بودجه 1400 و لایحه بودجه 1401 در جدول زیر قابل مشاهده است و همانطور که مشخص است بودجه دانشگاه فرهنگیان 42.84 درصد افزایش یافته است اما دانشگاه شهید رجایی 25.93 درصد رشد کرد.

همچنین در سال 1401 کل درآمد اختصاصی دانشگاه فرهنگیان معادل 60.76 درصد از کل اعتبارات دانشگاه بوده و در لایحه بودجه سال 1402 سهم درآمد اختصاصی از کل اعتبارات به 66.14 درصد رسیده است که در جدول شماره 4 آمده است. که سهم دانشگاه کاهش یافته است. استادان از منابع دولتی هستند و اکثر دانشگاه ها به کمک هزینه های ویژه، یعنی کسر از حقوق معلمان دانشجو متکی هستند.

تعیین ناکافی حقوق پایان کار

پاداش مستمری بگیران پایان خدمت طبق جدول 9 لایحه بودجه 1402 با فرض میزان تخصیص سال گذشته آموزش و پرورش که حدود 80 میلیارد تومان از کل اعتبار در نظر گرفته شده برای مستمری بگیران است 32 هزار میلیارد تومان تعیین شده است. پاداش (20 هزار میلیارد تومان) درصدی 16.5 هزار میلیارد تومان به معلمان تعلق می گیرد که از این مبلغ برای سال آینده حدود 22 هزار میلیارد تومان به معلمان بازنشسته تعلق می گیرد ضمن اینکه اطلاعات دریافتی از وزارت آموزش و پرورش و فرهنگ نشان می دهد که حدود 91 هزار نفر در آستانه بازنشستگی در سال آینده هستند که با احتساب متوسط ​​پاداش 400 میلیون تومانی، 36 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است، یعنی در سال 1402 مانند سال های گذشته خواهیم داشت. با تاخیر در پاداش پایان خدمت معلمان مواجه می شوند.

  زمینه های فساد باید از سازمان نظام مهندسی ساختمان قزوین جمع آوری شود

پیشنهادات اضافی

حسابداری کمک های شرکت های دولتی به زیرساخت های آموزشی به عنوان یک مسئولیت اجتماعی

کنار گذاشتن بخشی از جرایم رانندگی برای آموزش کودکان استثنایی.

ساخت مدارس در مناطق محل سکونت اتباع خارجی، از محل جرایم و مجازات ورود و اقامت غیرمجاز اتباع خارجی.

دیدگاهتان را بنویسید